Opera Ung: Otello på Oscarsborg

05.09.2022

16 elever fra musikklinjene på Greåker og Ski videregående skoler sang i den storslåtte oppsetningen av Giuseppe Verdi sin Otello på Oscarsborg festning.

Otello, Oscarsborg, 2022

Etter initiativ fra Anne Felberg (Oscarsborgoperaen) og Pål Scott Hagen (Opera Østfold) har musikklinjene på Ski og Greåker videregående skoler fått delta i korprosjektet Opera Ung.

Samtlige elever på skolenes musikklinjer deltok som korsangere i en forestilling satt sammen av utdrag fra 10 forskjellige operaer. Det ble gjort i tett samarbeid med profesjonelle sangere, studenter ved Norges Musikkhøgskole, regissør og koreograf og endte i forestilling på Den Norske Opera og ballett i mars i år.

16 av elevene ble invitert til å være med videre som korsangere i oppsetningen av Otello på Oscarsborg. De dyktige elevene gjorde en fantastisk jobb og ble et friskt innslag i forestillingen.

Anne Felberg og noen av elevene på øvelse til Otello.

Dette har vært helt fantastisk gøy og lærerikt. Jeg er nok ganske utslitt, hvem skulle trodd dette var en så slitsom jobb! Men GUD hvor verdt det! Jeg har lært masse og blitt skikkelig inspirert til å fortsette med opera og t.o.m. søke klassisk studie etter VGS. - Nora

Opera Ung er et samarbeid mellom OscarsborgOperaen, Opera Østfold og Ung Musikk. Prosjektet er støtte av Sparebankstiftelsen og Viken fylkeskommune.

Hovedmålet med prosjektet er å gi elevene kjennskap og erfaring med operakunsten gjennom å praktisk delta i en operaproduksjon som utøvere i et operakor, og få kjennskap, inspirasjon og erfaring fra samarbeid med profesjonelle utøvere.

Regissør Jacopo Spirei instruerer unge korister fra Follo og Østfold.

Med en gang vi begynte å synge korstykkene til Opera Ung-prosjektet i fjor, ble jeg interessert å lære mer om opera og høre mer på det. Jeg hadde allerede stor interesse for klassisk musikk, men aldri satt meg inn i operadelen av det. Opera Ung har vekket interesse og inspirasjon til å lære mer. - Liana

.

Blomsterpiker under øvelse til Otello

Video: Mer om prosjektet Opera Ung