KvedarRekrutten - Folkesang til sangelever

07.09.2022

KvedarRekrutten er et fordypningstilbud med folkesang til sangelever i kulturskolene i Hallingdal.

KvederRekrutten startet som et prosjekt høsten 2020 regi av Hallingdaljuniorspelemannslag, i samarbeid med kulturskolene i Hallingdal. Denne sesongen er prosjektet mulig å gjennomføre med støtte fra UngMusikk.

Sanglærere i kulturskolene og ca 30 unge fra fem kommuner har deltatt i prosjektet. Fagansvarlig er Gunnlaug Lien Myhr og i tillegg vil Silje Liahagen være gjestelærer.

Sangelever lærer folkesang og kveding

I KvedarRekrutten lærer sangelever folkesang og kveding og i undervisningen er det fokus på formidling av tekst og innhold. Elevene lærer grunnleggende sang- og pusteteknikk og synger sanger, stubber og stev fra folkemusikktradisjonen, med særlig vekt på toner fra Hallingdal. 

Folkesang er gehørbasert læring og gir en innføring i både lokal musikkhistorie, dialektforståelse og tradisjon.

Det blir samlinger på Hugnadheim, Torpo, en dag i hver måned frem til jul. Hversamling varer to timer, inklusive matpause. Deldagerene vil gjøre enopptreden på felles fagdag for kulturskolene i dalen. Prosjektet vil videreføresetter nyttår, og det vil jobbes mot en konsert under folkemusikkveka 2023.

Fagansvarlig i KvedarRekrutten Gunnlaug Lien Myhr.

Samlingene holdes på Hugnadheim, Torpo.