Julehilsen fra UngMusikk

12.12.2022

Året er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt år fylt med små og store gjennomførte prosjekter. Endelig har pandemien sluppet taket slik at alle planlagte prosjekter har blitt gjennomført, noe vi er svært glade og lettet over.

UngMusikk har dette året stiftet bekjentskap med nye medlemskommuner og vi ser frem til videre samarbeid med dere alle. Vi har også store forhåpninger om at politikerne i de tre fylkene etter Vikens oppløsning fra 01.01.2024, ønsker å satse videre på det unike samarbeidet om UngMusikk.

En ny samarbeidsavtale gjeldende fra 01.01. 2023 er på plass med tre hovedsatsinger: elevrettede satsingsområder, pedagogrettede satsingsområder og samfunnsrettede satsingsområder. Dette er en samarbeidsavtale vi ser frem til å iverksette.

Varierte prosjekter i UngMusikk i 2022

I år kan vi rapportere om stor og variert aktivitet med et stort antall gjennomførte prosjekter både regionalt og sentralt.

UngMusikk ønsker at flest mulig av aktivitetene skal skje ute i regionene der hvor elevene er. Koordinatorene har bidratt til at det har blitt igangsatt en rekke prosjekter som favner bredt og som favner elever på alle nivåer. Koordinatorenes engasjement er avgjørende for at vi når ut til så mange elever.

I tillegg til de regionale tiltakene har UngMusikk gjennomført flere sentrale tiltak, som teorikurs for sangelever i samarbeid med Det Norske jentekor. En rekrutteringssatsing på orgel og direksjon er også godt i gang.

Et annet sentralt tiltak er OperaUng prosjektet som hadde konsert på scene 2 på Den Norske Opera og Ballett i mars, med Greåker og Ski vgs. som deltakende skoler. Kongsberg vgs og Ringerike vgs. er invitert med på neste OperaUng- prosjekt som starter høsten 23.

I tillegg til dette vil vi nevne UngMusikk- instrumentklasser og Ungmusikk- talent. Dette er tilbud til elever som vil og ønsker noe mer. Rekrutteringen til disse tilbudene er svært gode.

Takk for det gode samarbeidet!

UngMusikk er et samarbeidstiltak om barn og unges opplæringsløp innenfor musikk. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. For å kunne få til det er vi avhengige av gode samarbeidspartnere.

En stor takk til:

Norges musikkhøgskole: Samarbeidet med Norges musikkhøgskole kan ikke roses nok.

Sparebankstiftelsen DNB som har gitt oss støtte til flere av våre prosjekter!

Viken fylkeskommune som gir oss årlig støtte gjennom fast bevilgning!

Vi vil også takke lærere og ledere i kulturskoler, videregående skoler og på NMH for deres engasjement!

Ønsker dere å vite mer om våre prosjekter, gå gjerne inn på vår Facebook: UngMusikk-Follomodellen og Instagram: ungmusikkfollomodellen.

Med ønske om en riktig god jul og et fredfylt nytt år!

Hilsen alle oss i UngMusikk

PROSJEKTER: Teorikurs med Det Norske Jentekor.

PROSJEKTER: OperaUng - Otello på Oscarsborg festning.