Instrumentklasser/ samspill i samarbeid med Norges musikkhøgskole skoleåret 2023-2024

06.03.2023

NMH ønsker gjennom et samarbeid mellom lærere i deltakende kulturskoler i UngMusikk og videregående skoler (MDD) i Viken, å gi interesserte og ivrige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrument.

Elevene må kunne ta imot undervisning på et viderekomment nivå, vise stort engasjement og være glade i å øve, for å være aktuelle for tilbudet.

I utgangspunktet er det de samme elevene som skal delta på alle instrumentklassene/ samspillet gjennom et skoleår slik at elevene blir kjent med hverandre. Målsettingen er å utvikle et godt og samlende miljø blant elever som har lyst til å satse litt ekstra.

Instrumentklassene/ samspillet organiseres på ulike måter. Denne organiseringen gjøres i samarbeid med NMH lærer.

Under forutsetning av tilstrekkelig deltakelse, arrangeres instrumentklasser/ samspill innenfor:

Piano, Akkordeon, Direksjon, Gitar, Fløyte, Saxofon, Klarinett, Trompet / kornett, Waldhorn, Grovmessing, Fiolin / Bratsj, Cello / Bass, Vokal, Folkemusikk og Band instrumenter /pop/rock/jazz

Alder: 12- 19 år, dispensasjon for alder kan gis.
Kostnad: Tilbudet er gratis for eleven. Eleven må selv bekoste reise til og fra undervisningssted.
Oppstart: Høsten 2023. Tidspunkt for timene avtales mellom NMH lærer og lærere i kulturskolene/de videregående skolene.

Det legges opp til timer ca. to ganger pr. semester, på NMH eller i en av kulturskolene/videregående skolene, etter avtale mellom lærerne som er involvert. Det er et ønske at elevenes lærere er til stede på de fleste timene.

Det blir ikke arrangert prøvespill til dette tilbudet. Hver skole/lærer har selv ansvar for å velge ut elev/elever som de mener er kvalifiserte til å ha glede av et slikt tilbud.

Ved spørsmål, ta kontakt med: kari.solheim@as.kommune.no 

Frist for påmelding: 1. mai 2023