Fagsamling fordypning i Oslo og Viken 

16.08.2021

UngMusikk, Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken inviterer til fag- og nettverkssamling med tema fordypningsprogram. Målgruppen er koordinatorer for fordypningsprogrammene, enten det er lærere eller administrativt ansatte. 

Foto: UngMusikk
Foto: UngMusikk

Vi ønsker også kulturskoler som ennå ikke er i gang med et fordypningsprogram - eller kanskje i etableringsfasen av et slikt - hjertelig velkomne.

Målet for samlingen er å skape en arena for erfaringsdeling, nettverksdannelse, kompetanseheving og utviklingsarbeid. Vi vet at mange kulturskoler står ganske alene om å gjennomføre fordypningsprogrammet sitt, og at det derfor er behov for å gi alle som jobber eksplisitt med dette en god arena for å møtes, diskutere og innhente kunnskap og erfaringer. Vi håper et slikt tiltak vil bidra til å styrke fordypningsarbeidet og samhandlingen i regionen.

Program:
10:00 Dørene åpner - servering av kaffe og te
10:30 Fordypning i kulturskolen - mellom bredde og spiss
v/ Anne Jordhus-Lier og Ellen Stabell

12:30 Lunsj

13:00 Prosessarbeid og presentasjoner
med fokus på koordinering av fordypningprogram, samhandling, fordypningsstrategi og rammeplan
v/ Rut Jorunn Rønning og Åste Selnæs Domaas, Norsk kulturskoleråd
Trude Nordeng Rougnø, Lillestrøm kulturskole
Kari Solheim, Ung musikk

15.30 Samlingen avsluttes
Om programmet:

Fordypning i kulturskolen - mellom bredde og spiss
På fagsamlingen vil Anne Jordhus-Lier og Ellen Stabell løfte fram begreper som talent, spesialisering og talentutvikling og se på hvilke utfordringer som kan dukke opp når fordypningsprogram skal integreres i kulturskolen som har som visjon å være for alle. Jordhus-Lier og Stabell stiller spørsmål som: Er det problematisk å snakke om talent og talentutvikling? Hva bør et fordypningsprogram i kulturskolen inneholde? Må fordypning alltid være spisset eller kan fordypning også skje i bredden? Og ikke minst, hva ønsker vi å oppnå med å integrere fordypningsprogram i kulturskolens tilbud? Sesjonen vil bestå av presentasjon etterfulgt av diskusjon og spørsmål.

Ellen M. Stabell jobber på Senter for talentutvikling Barratt Due som faglig rådgiver og i Norges musikkhøgskoles (NMH) senter for fremragende utdanning. I 2018 fullførte hun doktorgrad i musikkpedagogikk på NMH, med en studie på læringskulturer ved norske og engelske talentutviklingsprogram. Fra tidligere er hun utdannet pianist og musikkpedagog, og har lang erfaring som pianolærer.

Anne Jordhus-Lier jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og som fløytelærer i kulturskolen. Hun forsker også på kulturskolen i prosjektet DYNAMUS (The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state). Jordhus-Lier har en doktorgrad i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (2018), som omhandler profesjonsidentiteter til musikklærere i kulturskolen. Hun er utdannet musikkpedagog og fløytist, og har tidligere jobbet som musikklærer i grunnskolen, korpsdirigent og fløytelærer i flere kulturskoler.

Presentasjoner og prosessarbeid
I denne økten blir det fokus på koordinering av fordypningprogram, samhandling, fordypningsstrategi og rammeplan. Rut Jorunn Rønning og Åste Selnæs Domaas fra Norsk kulturskoleråd leder prosessarbeidet.

I løpet av økten vil det bli presentasjoner av fordypningsprogrammet i Lillestrøm kommune ved kulturskoleleder Trude Nordeng Rougø, og fordypningsarbeidet til UngMusikk ved daglig leder Kari Solheim.

Sted: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm
Tid: 3. september, kl. 1030 - 1530
Kontaktperson: Jens Nyland, E-post: jens.nyland@kulturskoleradet.no / Mobil: 90867963

Påmelding her: