Bli med og spill konsert i Oslo domkirke!

22.03.2023

Lørdag 6. mai kl. 12.00 inviterer UngMusikk unge organister til å spille på en felles konsert i Oslo domkirke.

Konserten markerer avslutningen på et to-årig orgelprosjekt i regi av Ung Musikk. Her ønsker vi å samle så mange unge organister som mulig. Bli med på festen!

Nærmere informasjon fås etter påmelding eller ved henvendelse til Trond Gilberg trogil@fredrikstad.kirken.no 


Tusen takk til Sparebankstiftelsen for støtte til prosjektet.