BiLyd på Follo folkehøgskole

08.10.2018

Søndag 14. oktober er det klart for konsertforestillingen "Rommet" på Follo folkehøgskole kl 15.30. Dette er et samarbeid mellom kulturskoleelever fra Akershus og BiLYD og er i regi av Follopiloten. Follopiloten er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, kulturskolene i Akershus, Musikk/dans/ drama linjene på de videregående skolene og folkehøgskolene i Akershus.

Foto: Leif Haglund
Foto: Leif Haglund

Etter fire års pilotarbeid gikk Akershus fylkeskommune inn med økonomisk støtte slik at dette arbeidet kunne drives videre og prosjektet er nå inne som et fast tiltak i Akershus sin kulturplan. Follopiloten har i dette arbeidet et spesielt fokus på talentutvikling. Konsertforestillingen er i samarbeid med BILyd, en gruppe kunstnere som jobber med utforskende produksjonsprosesser i skjæringspunktet mellom auditive og visuelle uttrykksformer.

BiLyd består av Bjarne Kvinnsland, lydkunst, Trygve Seim, saksofon, Leif Haglund, bilder og scenografi og Grete Helle Rasmussen, produsent.

Elever fra kulturskoler i Akershus har arbeidet sammen om denne forestillingen en helg i september. Når de nå møtes igjen, skal de sette opp denne forestillingen som bla er basert på tekster skrevet av en av deltakerne, Ida Eckman. Musikken fremføres improvisert og delvis komponert av musikantene.

Disse er med Luka Kalentics, piano/gitar/sang, Amelie Knüttel, kornett, Aleksander Bøhler, el-gitar, Ida Miriam Eckman, fløyte, Thomas Håkestad Kristiansen, trombone og Marte Berntsen, klarinett.Dette prosjektet er et av flere prosjekter Follopiloten samarbeid med BiLyd om.

 Allerede neste vår blir det nytt samarbeid. Da samme med DanseFOT.DanseFOT, er stasjonert i Bærum og er et regionalt fordypnings- og talentprogram for ungdomskoleelever i hele Akershus.

I løpet av 2019 får også Follo folkehøgskole besøk av BiLyd. Da blir det elever fra folkehøgskolen som får ta del i et spennende og utforskende prosjekt.

Kom på konsert i Black box på Follo folkehøgskole søndag 14.10. kl 15.30.

Om BiLYD - dynamiske kunstproduksjon for unge musikere

BiLyd er en arena for kunstproduksjon der unge musikere blir gitt kompositoriske utfordringer i skjæringspunktet mellom klassisk formidlingstradisjon, teknologi, lydbearbeiding og andre kunstuttrykk i samarbeid med profesjonelle kunstnere.

I utforskende prosesser utvikles forståelse for det å delta i kunstneriske prosesser, og derigjennom utvikle en egen stemme - et eget kunstnerskap. Til nå er det produsert til sammen 10 BiLYD-verksteder og konserter på Oscarsborg, i Bærum kulturhus og i Sandefjord.

Materialet utvikles improvisatorisk med utgangspunkt i komposisjoner, bilder, egne refleksjoner og lydesamling i nærmiljøet med fokus på det som befinner seg «ved siden av»/det som spiller en «Bi-rolle» (BiLyd) i forhold til musikerrollen. En viktig del av det kompositoriske arbeidet er å utvide instrumenters klangmuligheter ved hjelp computere og sanntids elektroniske effekter.