26 nye elever tatt opp etter årets prøvespill

07.06.2021

41 elever vil i 2021-2022 delta på talentprogrammet i regi av UngMusikk. 26 av disse elevene ble tatt opp etter årets digitale prøvespill. De øvrige 15 var også med i 2020-2021. Det er stor søkning til programmet og nivået på søkerne er høyt. Elevene som ble tatt opp er i alderen 9-18 år.

Fra årets opptak til talentprogrammet til UngMusikk. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra årets opptak til talentprogrammet til UngMusikk. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Talentprogrammet
Talentprogrammet til UngMusikk er et samarbeid mellom UngMusikk og Norges musikkhøgskole. For å delta i programmet må elevene prøvespille. Elevene som tas opp får individuelle timer på hovedinstrumentet sitt under veiledning av lærere fra Norges musikkhøgskole. Elevenes lokale lærere er med på timene. Elevene som søker og tas opp kommer fra kultur-, videregående-  og folkehøgskoler i Viken fylkeskommune.

Mesterklasseprogrammet
I år er det påmeldt drøyt 150 elever til mesterklasseprogrammet. Det kreves ingen opptaksprøve for å delta på dette programmet. Lokale lærere melder på elever som de tror kan ha glede av å delta på programmet. Antallet elever i mesterklasser kan øke når vi nærmer oss semesterstart.

Norges musikkhøgskole stiller med lærere til alle disse klassene og legger inn betydelige ressurser i programmene til UngMusikk. 

Om UngMusikk
UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Viken fylkeskommune og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk.