Workshop/seminar

Etter idè fra Astrid Nøkleby (trombonepedagog, Bærum kulturskole og Edvard Munch vgs.) tok Astrid i mars 2021 kontakt med Anders Brenli (trombonepedagog Rud, Ski og Lillestrøm vgs.) og sammen ble de enige om å satse på tromboneseminar med Katy Jones fra Hallè Orchestra i Manchester, England.

Tidligmusikkprosjekt med Øvre Eiker kulturskole, Kongsberg kulturskole og Norwegian Cornett & Sackbuts

UngMusikk inviterer unge organister til orgeltreff i Efteløt kirke og Kongsberg kirke. Oppmøte i Efteløt kirke lørdag 30. april kl. 10.00

Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gi ivrige og dyktige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrumentet. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom lærere fra NMH og lærere i deltakende kulturskoler og videregående skoler (Musikk Dans Drama) i Viken.

UngMusikk inviterer til workshop og konsert med Kolbotn Konsertorkester. Dirigent under prosjektet er korpsets hoveddirigent i perioden er Anna Hartmann. Hartmann er blant annet assisterende dirigent i Arktisk Filharmionisk Orkester, Royal Liverpool Philharmonc Orchestra og BBC Philharmonic.

UngMusikk inviterer unge organister til improvisasjonskurs og orgeltur to lørdager denne høsten (oktober og november). Begge steder får man møte kjente organister. Invitasjonen går til orgelelever ved kulturskoler, orgelskoler og videregående skoler.