Workshop/seminar

Lørdag 23.januar holdt Ung Musikk Romerike et flott digitalt improvisasjons seminar for sangere med Guro Gravem Johansen fra Norges Musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gi ivrige og dyktige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrumentet. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom lærere fra NMH og lærere i deltakende kulturskoler og videregående skoler (Musikk Dans Drama) i Viken.

7. januar 2021 inviterer Norges musikkhøgskole, Norsk kulturskoleråd og UngMusikk til den nettbaserte fagdagen "Musikkpedagogdagen 2021 " med fokus på fordypning.

Sist lørdag var unge organister fra Fredrikstad, Ås og Kongsberg samlet til seminar i Glemmen kirke i Fredrikstad. Dette var oppstarten til en satsing: Orgel på tvers i Viken som UngMusikk har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til.

Helgen var det Dj-kurs i Vestby kulturskole. Dette var et oppfølgingskurs med Elisabeth Larsen fra Oh Mama Crew.

10. oktober ble Schwungkorps-seminaret under ledelse av Rune Sundbø arrangert i Drøbak.

Fordypningselever og pianister ved Asker kulturskole fikk fredag 18 september en forrykende kveld med Wolfgang Plagges fortellerkunst om Beethoven. Historien handlet ikke bare om Beethoven som komponist og musiker men også om mennesket bak og hans følelsesliv i et politisk samfunn og dens utfordringer. Applausen ville ingen ende ta og etterpå ble...