Workshop/seminar

UngMusikk inviterer til workshop og konsert med Kolbotn Konsertorkester. Dirigent under prosjektet er korpsets hoveddirigent i perioden er Anna Hartmann. Hartmann er blant annet assisterende dirigent i Arktisk Filharmionisk Orkester, Royal Liverpool Philharmonc Orchestra og BBC Philharmonic.

UngMusikk og Akershus og Østfold musikkråd inviterer til folkemusikkseminar på Enebakk kommunale kulturskole og elever ved Frogn kulturskole (Drøbak)

UngMusikk inviterer unge organister til improvisasjonskurs og orgeltur to lørdager denne høsten (oktober og november). Begge steder får man møte kjente organister. Invitasjonen går til orgelelever ved kulturskoler, orgelskoler og videregående skoler.

Torsdag 4 og fredag 5 mars fikk fordypningselevene i Asker kulturskole oppleve fantastiske Frøydis Ree Wekre. Lørdag 6 mars var det lørdagsskolens elever i Bærum kulturskole sin tur med dirigering under ledelse av dyktige Maria Nygård Molund.

Lørdag 23.januar holdt Ung Musikk Romerike et flott digitalt improvisasjons seminar for sangere med Guro Gravem Johansen fra Norges Musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole (NMH) ønsker å gi ivrige og dyktige elever et utvidet undervisningstilbud på hovedinstrumentet. Dette skjer gjennom et samarbeid mellom lærere fra NMH og lærere i deltakende kulturskoler og videregående skoler (Musikk Dans Drama) i Viken.