Velkommen til digitalt kurs for unge dirigentspirer

Bildet: Dirigent Anna Hartmann. Foto: Alex Moldovan - Photography. 

Kanskje du er en av de som alltid danser inn i klasserommet, eller elsker å bevege deg til musikk? Eller er du bare interessert i å lære mer om hva direksjon er? Da bør du vurdere å melde deg på UngMusikk sitt nettbaserte dirigentkurs. 

Kroppen til en dirigent speiler nemlig musikken til musikerne, enten det er et kor eller et orkester. Å dirigere handler om kommunikasjon, derfor er ansikt og hender de viktigste verktøyene til en dirigent. Direksjon kan også sees på som en lek eller dans der man beveger seg til musikken samtidig som man leder musikere og sangere gjennom et verk. Å dirigere gir en ekstra dimensjon i måten å formidle musikk og å uttrykke seg på.

Dirigentkurset er tilrettelagt for ulike aldersgrupper. Kursholder er Ante Skaug, som er slagverker og dirigent.

Les mer om kurset under.   Se en videopresentasjon av kurset

Løpende påmelding hver uke. Last ned og fyll ut skjemaet lenger ned på denne siden.  


Påmeldings- og samtykkeskjema

Skjemaet må fyller ut og sendes på mail til paameldingungmusikk@gmail.com


Aktuelt fra kurset  


Mer om kurset 

Ung Musikk med områdene Asker & Bærum, Nedre Romerike og Follo samarbeider om et nettbasert dirigentkurs hovedsakelig for elever i de kommunale musikkskolene i de nevnte regionene. Kursholder er Ante Skaug.

Dirigentkurset er for følgende målgrupper:

  • Yngste gruppe 3.-6.trinn
  • Mellomste gruppe 7.-9.trinn
  • VGS og fordypnings gruppe 10.trinn og alle trinn VGS

Kurset starter opp 11.februar og følger skoleruta hver torsdag fram til påske.

  • Yngste gruppe 3.-6.trinn kl.18:00-18:30 (pålogging fra kl.17.45)
  • Mellomste gruppe 7.-9.trinn kl.19:00-19:30 (pålogging fra kl.18:45)
  • VGS og fordypnings gruppe 10.trinn og alle trinn VGS kl.20:00 (pålogging fra kl.19:45)

Alle får svar om tildeling av kursplass med en gang de har meldt seg på.

Pris for kurset
Gratis

Alle kursene vil ligge tilgjengelige på UngMusikks hjemmeside i etterkant av hver kurskveld

Påmeldingen er åpen helt fram til samme dag som kurset starter