Tildelinger: Små, Store og Langvarige midler i 2024

Her finner dere en oversikt - og informasjon om prosjekter som etter søknad har fått tildeling av midler gjennom UngMusikk.

Denne siden vil revideres ettersom det kommer på flere søknader som får tildeling.

Her kan dere finne inspirasjon til egne prosjekter.