Sammendrag av første del av dirigentkurset til UngMusikk

15.02.2021

 Dette er sammendraget fra første del av dirigentkurset til UngMusikk den 11. februar 2021.

Foto: Kari Solheim
Foto: Kari Solheim

Tema 

Følgende tema ble gjennomgåẗt under første del av dirigentkurset. I dokumentet (link over) er det henvisninger til videoer som illustrerer de ulike temaene. I tillegg finner du lekser til andre del av kurset torsdag den 18. februar 2021.

INSTRUMENT & KROPPSHOLDNING 

DIRIGENTENS INSTRUMENT 

ANSIKT - KROPPEN - HENDER 

ØV HERMEGÅSA - RYTME 

TIMELINE 

TAKTARTER & TAKTFIGURER