Sammendrag av andre del av dirigentkurset til UngMusikk

23.02.2021

Her kommer sammendraget fra andre del av dirigentkurset til UngMusikk den 18. februar 2021.

Tema

Følgende tema ble gjennomgåẗt under andre del av dirigentkurset. I dokumentet (link over) er det henvisninger til videoer som illustrerer de ulike temaene. I tillegg finner du lekser til tredje del av kurset, som arrangeres den 3. mars. 

MED/UTEN INSTRUMENT & KROPSHOLDNING

DAGENS DANS- & FRYSLEK

PUST & TAKTFIGUR (1-3)

HVILKE TONER SKAL DU SPILLE? (1-2)

UKENS HERMEGÅS