Velkommen til digitalt kurs for unge dirigentspirer

25.01.2021

Kanskje du er en av de som bare må danse inn i klasserommet, eller bare elsker å bevege deg til musikk? Da bør du vurdere å melde deg på UngMusikk sitt nettbaserte dirigentkurs.

Kroppen til en dirigent speiler nemlig musikken til musikerne, enten det er et kor eller et orkester. Å dirigere handler om kommunikasjon, derfor er ansikt og hender de viktigste verktøyene til en dirigent.

Direksjon kan også sees på som en dans der man beveger seg til musikken samtidig som man leder musikere og sangere gjennom et verk. Å dirigere gir en ekstra dimensjon i formidlingen av musikk.

Kursholder er Ante Skaug, som er slagverker og dirigent.

Ung Musikk med områdene Asker & Bærum, Nedre Romerike og Follo samarbeider om et nettbasert dirigentkurs hovedsakelig for elever i de kommunale musikkskolene i de nevnte regionene. Kursholder er Ante Skaug.

Dirigentkurset er for følgende målgrupper:

  • Yngste gruppe 3.-6.trinn
  • Mellomste gruppe 7.-9.trinn
  • VGS og fordypnings gruppe 10.trinn og alle trinn VGS

Kurset starter opp 11.februar og følger skoleruta hver torsdag fram til påske.

  • Yngste gruppe 3.-6.trinn kl.18:00-18:30 (pålogging fra kl.17.45)
  • Mellomste gruppe 7.-9.trinn kl.19:00-19:30 (pålogging fra kl.18:45)
  • VGS og fordypnings gruppe 10.trinn og alle trinn VGS kl.20:00 (pålogging fra kl.19:45)

Alle får svar om tildeling av kursplass med en gang de har meldt seg på.

Pris for kurset
Gratis

Alle kursene vil ligge tilgjengelige på UngMusikks hjemmeside i etterkant av hver kurskveld

Påmeldingen er åpen helt fram til samme dag som kurset starter