KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse
Bankveien 1, 1430 Ås

Prosjektleder
Kari Solheim

Telefonnummer
0047- 901 68 762

E-post
kari.solheim@as.kommune.no