HVA ER FOLLOMODELLEN

Viken fylkeskommune bevilger 2,5 millioner kroner per år til UngMusikk. Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer innenfor musikk i Viken fylke.

Follomodellen er en arbeidsmetodikk utviklet gjennom et pilotprosjekt i samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og syv kulturskoler i Folloregionen. I 2017 gikk pilotprosjektet over i en ny fase, og er nå et tiltak og blir støttet av Viken fylkeskommune. Samtidig ble samarbeidet utvidet til å bli en aktivitet som omfatter hele Viken, med et hovedfokus på Follokommunene. Kulturskolen i Ås er sekretariat for ordningen. I 2020 omfatter UngMusikk hele det nye fylket Viken.  

Formålet med prosjektet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene, de videregående skolene med musikk, dans og drama linjer og folkehøgskolene og utvikle de samarbeidende skolene til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.